Milí priatelia,

Značka OMNIA je synonymom kvality a spoľahlivosti na rýchlo sa meniacom Európskom trhu už viac ako 50 rokov. Naše podniky združené pod touto značkou v rámci skupiny OMNIA HOLDING pôsobia v segmente OEM v prostredí špeciálneho strojárenstva, energetiky, retailu a na trhu realít.

V rámci investičného rozvoja nášho holdingu sa v posledných rokoch najmä v kontexte Európskej stratégie tzv. „Green Dealu“ intenzíve venujeme výskumným a realizačným projektom v oblasti energetickej efektívnosti, elektromobility, OZE, batériových úložísk, vodíka a recyklácie.

Od roku 2009 poskytujeme individuálnu podporu sociálne znevýhodneným rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, bezdomovcom a tretiemu sektoru prostredníctvom Neziskovej organizácie OMNIA.

Atribútom budovania nášho holdingu je snaha učiť sa a pozerať dopredu. Kvalifikovaný manažérsky tím tvorený profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami a cieľavedomým prístupom sú spolu so zamestnancami našej firmy motorom nášho rozvoja.

Preto želám našej spoločnosti, jej akcionárom, manažérom, zamestnancom, obchodným partnerom a všetkým klientom zdravý a úspešný rozvoj.
Ing. Vladimír Kestler, PhD.
Predseda predstavenstva OMNIA HOLDING, SE
https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2022/02/DSC9685-another-copy-850x1250.jpg

Business Lines

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/industry.jpg

Industry & Energy

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/realestate.jpg

Real Estate & Retail Facility Management

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2023/11/bat.jpg

M&A Business development