Omnia Holding

Skupina OMNIA HOLDING je spoločnosťou holdingového typu a etablovala sa medzi významné spoločnosti v regióne strednej Európy.

Vznikla v roku 1999 v Českej republike a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2002 prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Portfólio činnosti a predmet podnikania skupiny sa realizuje prostredníctvom dcérskych spoločností a je zamerané najmä na výrobu ložiskových komponentov a špeciálnych výkovkov pre automobilový, ložiskový, železničný a ostatný strojársky priemysel, výrobu a služby v energetike, realitné a developerské činnosti, prenájom nebytových priestorov a obchodnú činnosť.

Cieľom a víziou spoločnosti je podporovať svoj neustály rozvoj, stabilitu a silnú pozíciu na trhu. Firemná kultúra v skupine spoločností OMNIA HOLDING je založená na dlhodobej tradícii, skúsenostiach a lojálnosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Skupina OMNIA HOLDING vyznáva a rešpektuje etické a morálne hodnoty a podporuje neziskový sektor.

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/10/DSC9685-copy.jpg

predseda predstavenstvaVladimír Kestler

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/DSC0043-copy.jpg

podpredseda predstavenstvaMiriam Krošláková

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/10/DSC0020-copy.jpg

člen predstavenstvaVladimír Kestler

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/10/DSC0106-copy.jpg

člen predstavenstvaAndrej Kestler

Business Lines

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/industry.jpg

Industry & Energy

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/realestate.jpg

Real Estate & Retail Facility Management

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/ma.jpg

M&A Business development

cigar_1
honda_2
honda_3
invest_3
klf_1
omnipolis_tit