Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti

OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, Praha
ktoré sa bude konať dňa 24.06.2024 o 14,00 hod. v sídle spoločnosti.

Program zasadnutia valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2023, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023, schválenie stanoviska dozornej rady pre valné zhromaždenie.
  3. Schválenie výplaty ziskov akcionárom
  4. Schválenie auditora spoločnosti pre rok 2024
  5. Záver.

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti

OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, Praha
ktoré sa bude konať dňa 28.06.2024 o 14,00 hod. v sídle spoločnosti.

Program zasadnutia valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie prevodu akcií.
  3. Záver.