Ochrana osobných údajov

Kontakt

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ OMNIA, s.r.o.,
Tomášikova 30,
821 01 Bratislava

zapísaná v OR OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 128162/B

IČO : 516 72 618,
IČ DPH SK 2120754339,
tel : +421 2 48 250 930,
e-mail : spravcovska@omnia.sk